หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด


นายปราโมทย์ พากพูลไพร
ชื่อ - นามสกุล : นายปราโมทย์ พากพูลไพร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด

วัน/เดือน/ปีเกิด : 08/04/2503

ประวัติการศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามประวัติการทำงาน

- ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

- ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ 

- ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย, ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก