หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 ยกระดับคุณภาพงานบริการที่เป็นเลิศ 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
2 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
3 ผู้ควบคุมรถยกขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 30 6 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
4 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 7 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
5 ยกระดับคุณภาพงานบริการที่เป็นเลิศ 30 3 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
6 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ประเภทขนม) 18 1 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
รายการที่ 1 - 6 จากทั้งหมด 6 รายการ