หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 30 15 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
2 การสร้างงานสร้างอาชีพด้วยระบบ e-Commerce 30 15 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
3 การสร้างแอพพลิเคชั่นโมบายระบบแอนดรอยด์ 30 15 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ