หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ประเภทขนม,อาหารว่าง) 18 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
2 การซ่อมเครื่องปรับอากาศ 30 12 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
3 สาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 2 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
4 การทำพานบายศรี 30 2 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
5 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 560 2 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
6 ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 2 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
7 ช่างโทรคมนาคม (ไม่โครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม) 30 9 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
8 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 18 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
9 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
10 การสานเปล 30 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
11 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 9 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
รายการที่ 1 - 11 จากทั้งหมด 11 รายการ