หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 8 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 15 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 11 5 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ