หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 1 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 11 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
3 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 13 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 7 27 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
5 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 8 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 15 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
7 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 11 5 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
8 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 12 15 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
รายการที่ 1 - 8 จากทั้งหมด 8 รายการ