หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 12 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
3 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 16 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
4 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 2 18 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
5 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 1 18 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
6 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) 1 1 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
7 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 2 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
8 พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 1 1 25 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
9 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 1 1 21 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
10 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 3 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
11 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 7 5 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
12 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 1 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
13 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 1 1 1 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
14 ช่างสีรถยนต์ 1 1 8 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
15 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 11 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
16 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 25 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
รายการที่ 1 - 16 จากทั้งหมด 16 รายการ