หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
1 พนักงานนวดไทย 1 2 24 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ