ข่าว หน้าแรก > ติดต่อเรา
 

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด

224 ม.15 ต.หนองแวง  

อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร.043ุ624046 E-mail : roiet@dsd.go.th , roietdsd@gmail.com

facebook : @roietdsd