ข่าว หน้าแรก > ติดต่อเรา
 

ติดต่อเรา

สำนักงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด

224 ม.15 ต.หนองแวง  

อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร. 043ุ624046,043624168

โทรสาร. 043ุ624046