ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


 
หัวข้อข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
ว้นที่ข่าว : 21/02/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0
ว้นที่ข่าว : 19/11/2561
จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ว้นที่ข่าว : 14/12/2560
ปรับปรุงห้องฝึกอบรม
ว้นที่ข่าว : 06/12/2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา
ว้นที่ข่าว : 16/11/2560
ปิดหน้าจอ