ชาวระยองร่วมใจ ต้านภัย โควิด นำส่งอาหารปรุงสำเร็จ
...
...
...
...

14 พ.ค 63
เจ้าหน้าที่จิตอาสา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาโดยการ จัดอาหารใส่ถุง เพื่อนำส่งอาหารปรุงสำเร็จ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ณ โรงทาน วัดเนินพระ


ว้นที่ข่าว : 14/5/2563 13:53:07
ปิดหน้าจอ