ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

ตามที่จังหวัดระยองได้ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๐๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ และมีกำหนดการยื่นข้อเสนอราคา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น จังหวัดระยองขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ปิดหน้าจอ