เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการใช้โปรแกรม SIMATIC ควบคุม PLC S7-300

 รับสมัครฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน

   สาขา การใช้โปรแกรม SIMATIC ควบคุม PLC S7-300 ระยะเวลา 18 ชั่วโมง

   ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. รับจำนวน 20 ท่าน

   สถานที่ฝึกอบรม ห้องฝึกอบรมศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน4 ราชบุรี  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ฝึกอบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

       ผู้สมัครฝึกอบรมต้องเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาเอง