ข่าว หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 จำนวนดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
251
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ

ระเบียบเงินอุดหนุน พ.ศ.2555 จำนวนดาวน์โหลด
ระเบียบเงินอุดหนุน 2555
3169
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 จำนวนดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558: การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน
1138
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ