ข่าว หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

หัวข้อข่าว
สนพ.ระนองร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 24/02/2564
สนพ.ระนอง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 24/02/2564
สนพ.ระนอง จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างฯ
ว้นที่ข่าว : 17/02/2564
สนพ.ระนอง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 11/02/2563
สนพ.ระนอง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 06/02/2563
สนพ.ระนอง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 03/02/2563
สนพ.รน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 03/02/2563
สนพ.ระนอง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ (E -Testing)
ว้นที่ข่าว : 22/01/2563
สนพ.ระนอง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 16/12/2562
สนพ.ระนอง มอบใบรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 02/09/2562
สนพ.ระนอง ทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เพื่อเตรียมประเมินรับรองความรู้ความสามารถ
ว้นที่ข่าว : 28/08/2562
สนพ.ระนอง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 26/08/2562
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 25/08/2559
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 18/08/2559
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 13/07/2559
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 29/06/2559
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 01/06/2559
โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 22/03/2559
โครงการอบรมจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 16/03/2559
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างก่ออิฐ ระดับ 2
ว้นที่ข่าว : 16/09/2558
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 23 รายการ