ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
รับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตร ฝึกเตรียมเข้าทำงาน
ว้นที่ข่าว : 26/10/2558
ฝึกอบรมสาขา การติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา ผนัง และหลังคาเหล็กเมทัลชีท
ว้นที่ข่าว : 20/10/2558
ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร เสริมทักษะ สาขา ช่างแต่งผมบุรุษ
ว้นที่ข่าว : 30/08/2558
ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน สาขา Logistics & Supply chain Management กับการบริหารคลังสินค้า
ว้นที่ข่าว : 18/08/2558
ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขา Service พิชิตใจตามสไตล์ลูกค้า
ว้นที่ข่าว : 17/08/2558
ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขา ผู้นำเที่ยวจังหวัดระนอง(มัคคุเทศก์ท้องถิ่น)
ว้นที่ข่าว : 21/07/2558
ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขา การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหารตามข้อกำหนด GMP และ HACCP
ว้นที่ข่าว : 20/07/2558
ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขา ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
ว้นที่ข่าว : 14/07/2558
ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน สาขา การซ่อมเครื่องเรือหางยาว(เครื่องยนต์
ว้นที่ข่าว : 09/07/2558
ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตารางคำนวณด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
ว้นที่ข่าว : 16/06/2558
การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร เตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างก่ออิฐฉาบปูน
ว้นที่ข่าว : 11/06/2558
การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตารางคำนวณด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
ว้นที่ข่าว : 11/06/2558
ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขา นวดเท้าเพื่อสุขภาพ
ว้นที่ข่าว : 21/05/2558
ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน สาขา 10 อันดับเมนูอาหารไทยยอดนิยมในต่างประเทศ
ว้นที่ข่าว : 21/05/2558
การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขา การสร้างการบริการที่ประทับใจ
ว้นที่ข่าว : 14/05/2558
มอบวุฒิบัตร โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะอาชีพให้แก่ทหารก่อนปลดประจำการ
ว้นที่ข่าว : 29/04/2558
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สาขา การแปรรูปอาหารทะเล
ว้นที่ข่าว : 30/03/2558
เปิดฝึกอบรม สาขา ช่างแต่งผมสตรีระดับต้น
ว้นที่ข่าว : 30/03/2558
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง เปิอฝึกอบรม หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขา ภาษาอังกฤษ สำหรับนวดไทย
ว้นที่ข่าว : 19/03/2558
ศพจ.ระนองจัดปฐมนิเทศ ผรฝ.เตรียมเข้าทำงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 04/03/2558
รายการที่ 41 - 60 จากทั้งหมด 60 รายการ