ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 10/08/2563
สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 10/08/2563
สนพ.ระนอง เปิดฝึกยกระดับ สาขาการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ
ว้นที่ข่าว : 29/07/2563
สนพ.ระนอง ร่วมกับ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดฝึกอบรม
ว้นที่ข่าว : 20/01/2563
สนพ.ระนอง มอบของขวัญปีใหม่ 2563 ภายใต้นโยบายของกระทรวงแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 20/01/2563
สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ
ว้นที่ข่าว : 20/01/2563
สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมแก่กลุ่มแรงงานนอกระบ
ว้นที่ข่าว : 14/01/2563
สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมแก่ผู้ต้องขังหญิง
ว้นที่ข่าว : 14/01/2563
สนพ.ระนอง ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย
ว้นที่ข่าว : 26/12/2562
สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ
ว้นที่ข่าว : 16/12/2562
สนพ.ระนอง ดำเนินการจัดสัมมนาโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 13/12/2562
สนพ.ระนอง นำผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานศึกษาดูงาน
ว้นที่ข่าว : 13/12/2562
สนพ.ระนองเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ
ว้นที่ข่าว : 09/12/2562
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง
ว้นที่ข่าว : 01/11/2562
สนพ.ระนองเปิดฝึกอบรมแก่กลุ่มผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 16/08/2562
สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ว้นที่ข่าว : 16/08/2562
สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ว้นที่ข่าว : 03/08/2562
สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ว้นที่ข่าว : 03/08/2562
สนพ.ระนอง เปิดฝึกอมรม หลักสูตรอาชีพเสริม
ว้นที่ข่าว : 22/05/2561
สนพ.ระนองเปิดฝึกอบรมแก่กลุ่มผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 22/05/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 63 รายการ