ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
สนพ.ระนองประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์
ว้นที่ข่าว : 09/04/2564
สนพ.ระนอง ประชาสัมพันธ์โครงการโหราศาสตร์เพื่อการให้คำปรึกษา
ว้นที่ข่าว : 23/03/2564
สนพ.ระนอง ดำเนินงานตามโครงการเพิ่มผลิตภาพ สู่ SME 4.0
ว้นที่ข่าว : 23/03/2564
สนพ.ระนอง ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 24/02/2564
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย เปิดฝึกอบรมโครงการ "ให้ทุน สร้างอาชีพ"
ว้นที่ข่าว : 03/02/2564
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ดำเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง
ว้นที่ข่าว : 03/02/2564
สนพ.ระนอง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง
ว้นที่ข่าว : 12/01/2564
สนพ.ระนอง เข้าร่วมตรวจแรงงานในตลาดสะพานปลาแหล่งอาหารทะเล
ว้นที่ข่าว : 25/12/2563
แจ้งประชาสัมพันธ์ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority -CA) และลายเซ็นดิจิทัล
ว้นที่ข่าว : 06/10/2563
สนพ.ระนองร่วมประชุมรับมอบนโยบายการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ว้นที่ข่าว : 14/08/2563
สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "ปั้นช่างสียกดีกรีฝีมือช่างไทย"
ว้นที่ข่าว : 22/07/2563
สนพ.ระนอง เข้าให้คำปรึกษาครั้งที่ 3 ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0
ว้นที่ข่าว : 14/07/2563
สนพ.ระนอง ดำเนินการจัดส่งหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับสภากาชาดไทย
ว้นที่ข่าว : 27/04/2563
สนพ.ระนอง ส่งมอบอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ(ตัวต้นแบบ) ให้กับจังหวัดระนอง
ว้นที่ข่าว : 20/04/2563
สนพ.ระนอง จัดประชุม กพร.ปจ. ครั้งที่ 1/2563
ว้นที่ข่าว : 24/03/2563
จนท.สนพ.รน เรียนรู้การเย็บหน้ากากอนามัยจากวิทยากรต้นแบบ
ว้นที่ข่าว : 18/03/2563
สนพ.ระนอง ออกตรวจตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
ว้นที่ข่าว : 16/03/2563
สนพ.ระนอง ดำเนินการประชุมคณะทำงานตรวจติดตาม และสรุปผลการตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 12/03/2563
สนพ.ระนอง จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย " เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563
ว้นที่ข่าว : 02/03/2563
สนพ.ระนอง ออกตรวจตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
ว้นที่ข่าว : 25/02/2563
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 152 รายการ