ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
สนพ.ระนอง มอบเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 23/08/2562
สนพ.ระนอง เข้าร่วมอบรมโครงการ "อบรมให้ความรู้การจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน"
ว้นที่ข่าว : 22/08/2562
สนพ.ระนอง มอบเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 21/08/2562
สนพ.ระนอง ออกหน่วยบริการ ”โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
ว้นที่ข่าว : 21/08/2562
สนพ.ระนอง ดำเนินการจัดกิจกรรม จัดงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ ฯ
ว้นที่ข่าว : 20/08/2562
สนพ.ระนอง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ”
ว้นที่ข่าว : 20/08/2562
สนพ.ระนอง ประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติของสถานประกอบการที่ยื่นคำขอรับเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 20/08/2562
สนพ.ระนอง ร่วมออกตรวจแรงงานแบบบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดระนอง
ว้นที่ข่าว : 20/08/2562
สนพ.ระนอง ออกตรวจติดตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยบูรณาการร่วมกับการดำเนินงานโครงการกระทรวงแรงงานเยี่ยมสถานประกอบการและผู้ใช้แรงงาน สถานประกอบการสีขาว และโครงการTO BE NUMBER QNE จังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ 2562
ว้นที่ข่าว : 20/08/2562
สนพ.ระนองเข้ากิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ : ฟื้นฟูป่าบกจังหวัดระนอง
ว้นที่ข่าว : 13/08/2562
สนพ.ระนอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
ว้นที่ข่าว : 13/08/2562
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง เรื่อง ประกาศผลการจำหน่าย(ขาย) ครุภัณฑ์ และวัสดุคงทนถาวรชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีการขายทอดตลาด
ว้นที่ข่าว : 09/08/2562
สนพ.ระนองเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
ว้นที่ข่าว : 09/08/2562
สนพ.ระนอง ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตาม ความต้องการของผู้ประกอบอาชีพ ม. 26
ว้นที่ข่าว : 07/08/2562
สนพ.ระนองเข้าร่วมประชุมกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดระนอง
ว้นที่ข่าว : 07/08/2562
สนพ. ระนอง มอบวุฒิบัตรให้กับผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
ว้นที่ข่าว : 03/08/2562
สนพ.ระนอง แนะแนวและสร้างองค์ความรู้ด้านอาชีพให้กับนักเรียน
ว้นที่ข่าว : 03/08/2562
สนพ.ระนอง ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ว้นที่ข่าว : 31/07/2562
สนพ.ระนอง แนะแนวการฝึกอาชีพ ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ
ว้นที่ข่าว : 31/07/2562
สนพ.ระนอง ออกตรวจติดตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
ว้นที่ข่าว : 30/07/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 110 รายการ