ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
สนพ.ระนอง ดำเนินการจัดส่งหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับสภากาชาดไทย
ว้นที่ข่าว : 27/04/2563
สนพ.ระนอง ส่งมอบอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ(ตัวต้นแบบ) ให้กับจังหวัดระนอง
ว้นที่ข่าว : 20/04/2563
สนพ.ระนอง จัดประชุม กพร.ปจ. ครั้งที่ 1/2563
ว้นที่ข่าว : 24/03/2563
จนท.สนพ.รน เรียนรู้การเย็บหน้ากากอนามัยจากวิทยากรต้นแบบ
ว้นที่ข่าว : 18/03/2563
สนพ.ระนอง ออกตรวจตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
ว้นที่ข่าว : 16/03/2563
สนพ.ระนอง ดำเนินการประชุมคณะทำงานตรวจติดตาม และสรุปผลการตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 12/03/2563
สนพ.ระนอง จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย " เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563
ว้นที่ข่าว : 02/03/2563
สนพ.ระนอง ออกตรวจตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
ว้นที่ข่าว : 25/02/2563
สนพ.ระนอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ว้นที่ข่าว : 14/01/2563
สนพ.ระนอง เข้าร่วมประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ
ว้นที่ข่าว : 09/01/2563
สนพ.ระนอง ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0
ว้นที่ข่าว : 09/01/2563
สนพ.ระนอง ประกาศเจตจำนงสุจริต
ว้นที่ข่าว : 09/01/2563
สนพ.ระนอง ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา ผ่านสื่อ นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 20 ธ.ค.62
ว้นที่ข่าว : 20/12/2562
สนพ.ระนอง ออกหน่วยบริการตัดผมฟรีให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
ว้นที่ข่าว : 20/12/2562
สนพ.ระนอง ออกตรวจติดตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
ว้นที่ข่าว : 19/12/2562
สนพ.ระนอง ออกหน่วยบริการประชาชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในงานวันเปิดตลาดชุมชน
ว้นที่ข่าว : 19/12/2562
สนพ.ระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563
ว้นที่ข่าว : 18/12/2562
สนพ.ระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ว้นที่ข่าว : 16/12/2562
สนพ.ระนอง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผ่านสื่อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 16 ธ.ค. 62
ว้นที่ข่าว : 16/12/2562
สนพ.ระนอง เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
ว้นที่ข่าว : 13/12/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 140 รายการ