หน้าแรก > คลังความรู้
คลังความรู้
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
กระบวนทัศน์และลักษณะข้าราชการยุคใหม่.ppt 1,000 KB .ppt 5378 ดาวน์โหลด
(ส่วนที่ 3)เอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าห... 1,001 KB .docx 1455 ดาวน์โหลด
ส่วน 2 เอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์.docx 1,734 KB .docx 2278 ดาวน์โหลด
(ส่วนที่1)เอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่องหลักธรรมาภิบาล.docx 1,653 KB .docx 3485 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ