หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
 
หัวข้อเรื่อง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
รายละเอียด

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 ม.ค.60

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
24 มกราคม 2560
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
25 มกราคม 2560