หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > การทำธุรกิจออนไลน์ (E – commerce)
 
หัวข้อเรื่อง การทำธุรกิจออนไลน์ (E – commerce)
รายละเอียด

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่  17 - 20 ธันวาคม 2559  เวลา  09.00 - 16.00  น. ณ  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง  เลขที่ 777  หมู่ 4  ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
17 ธันวาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
20 ธันวาคม 2559