หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
 
หัวข้อเรื่อง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
รายละเอียด

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤสจิกายน 2559

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
16 พฤศจิกายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
17 พฤศจิกายน 2559