หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.ระนองร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

23 ก.พ. 64 สนพ.ระนองร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ ๑ ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 26 คน ระหว่างวันที่ 23–25 ก.พ. 64


ว้นที่ข่าว : 24/02/2564