หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.ระนอง ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...

23 ก.พ. 64 สนพ.ระนอง ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีทูน่า บริษัท ระนองโฟเซ่นฟู้ดส์ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋มพล่าซ่า


ว้นที่ข่าว : 24/02/2564