หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.ระนอง จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างฯ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...

17 ก.พ. 64 สนพ.ระนองร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ดำเนินการฝึกอบรม กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตร 18 ชั่วโมง)ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 29 คน ระหว่างวันที่ 17–19 ก.พ. 64 และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามสาขาดังกล่าว ระหว่างวันที่ 23–25 ก.พ.64


ว้นที่ข่าว : 17/02/2564