หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะฯ

ข่าวฝึกอบรม

...
...

17 ก.พ.64 สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 17 - 20 ก.พ. 64 จำนวน 20 คน ณ สนพ.ระนอง


ว้นที่ข่าว : 17/02/2564