หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย เปิดฝึกอบรมโครงการ "ให้ทุน สร้างอาชีพ"

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย
เปิดฝึกอบรมโครงการ "ให้ทุน สร้างอาชีพ"
หลักสูตรวิชาชีพการดูแลผู้สูงอายุ (ระยะเวลา 6 เดือน)
สมัครด้วยตนเองได้ที่
1.สถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
2.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/วิทยาลัยแรงงาน
3.โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย
4.สมัครออนไลน์ทาง www.kluaynamthaischool.com
สอบถามเพิ่มเติม 09 8983 0414,08 3538 9241
0 2769 2000 ต่อ 1077-1079

ว้นที่ข่าว : 03/02/2564