หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.ระนอง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

12 ม.ค.64  สนพ.ระนอง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  ให้สัมภาษณ์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง เรื่องมาตรการการให้ความช่วยเหลือแรงงานในสถานประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรค COVID -19


ว้นที่ข่าว : 12/01/2564