หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.ระนอง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...

9 ก.พ.63 สนพ.ระนอง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ปวส.) จำนวน 37 คน   ระหว่างวันที่  8 – 9 ก.พ. 63 ณ อาคารโรงฝึกงานช่างยนต์ สนพ.ระนอง


ว้นที่ข่าว : 11/02/2563