หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.ระนอง ร่วมกับ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดฝึกอบรม

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

สนพ.ระนอง ร่วมกับ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดฝึกอบรม จำนวน 2 สาขา (1) สาขาการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย จำนวน 30 คน (2) สาขา ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะและผู้ควบคุมเครนชนิดเหนือศีรษะ จำนวน 29คน ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17 – 20 ม.ค. 63


ว้นที่ข่าว : 20/01/2563