หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.ระนอง มอบของขวัญปีใหม่ 2563 ภายใต้นโยบายของกระทรวงแรงงาน

ข่าวฝึกอบรม

...
...

20 ม.ค.63 สนพ.ระนอง มอบของขวัญปีใหม่ 2563 ภายใต้นโยบายของกระทรวงแรงงาน โดยฝึกยกระดับ สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (30 ชม.) จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 20 - 24 ม.ค. 63


ว้นที่ข่าว : 20/01/2563