หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.ระนอง สร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
      วันที่ 8 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง  ร่วมกับ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยชุมชนระนอง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระนองชั้นปีสุดท้ายก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ จำนวน 32 คน  โดยการภาคความรู้ ด้วยระบบ e-Testing ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยชุมชนระนอง

ว้นที่ข่าว : 09/09/2562