หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.ระนอง ออกตรวจติดตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมสถาน ประกอบการ และสุ่มตรวจสารเสพติดผู้ใช้แรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
               วันที่ 30 สิงหาคม 2562  นายยอดเมือง ศิริประธาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ปลัดจังหวัดระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ศอ.ปส.จ.ระนอง กอ.รมน.จังหวัดระนอง ตำรวจภูธรเมืองระนอง และอำเภอเมืองระนอง ได้บูรณาการร่วมกันในโครงการกระทรวงแรงงานเยี่ยมสถานประกอบการและผู้ใช้แรงงาน ณ บริษัท โตโยต้าระนอง จำกัด ตามนโยบายของกระทรวงแรงงานที่ต้องการให้เจ้าของสถานประกอบการ และผู้ใช้แรงงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ รวมถึงข้อมูลข่าวสาร ระเบียบข้อกฎหมายใหม่ ๆ ตลอดจนรับทราบปัญหาความต้องการของเจ้าของสถานประกอบการ/ผู้ใช้แรงงาน เพื่อนำเสนอผู้บริหารของกระทรวงแรงงาน กิจกรรมติดตามการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง (นายยอดเมือง ศิริประธาน) ยังได้มอบเครื่องหมายแรงงานติดดาวและใบรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 แก่พนักงานพนักงานบริษัท โตโยต้าระนอง ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำกัด จำนวน 11 คน ซึ่งได้ดำเนินการการทดสอบมาตรฐานฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง สำหรับกิจกรรมการสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ใช้แรงงาน เพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จำนวน 74 ราย ผลปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด

ว้นที่ข่าว : 02/09/2562