หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.ระนอง มอบใบรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
       วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายสุรนาท จิตเอื้อเฟื้อ แรงงานจังหวัดระนอง ,นายยอดเมือง ศิริประธาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ระนอง และนางสาวโชติมา วงศ์เจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท โตโยต้าระนอง ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำกัด ได้ร่วมกันมอบใบรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 พร้อมกับเครื่องหมายแรงงาน ติดดาวให้กับพนักงานบริษัท โตโยต้าระนอง ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำกัด จำนวน 11 คน ซึ่งได้ดำเนินการการทดสอบมาตรฐานฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ อาคารโรงฝีกงานช่างยนต์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง

ว้นที่ข่าว : 02/09/2562