หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.ระนอง เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
        วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล กับเทศบาลตำบลบางนอน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางนอน ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง โดย ดาบตำรวจประนอม รอดแคล้ว นายกเทศบาลตำบลบางนอน เป็นประธานประชุมในครั้งนี้

ว้นที่ข่าว : 30/08/2562