หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.ระนองจัดฝึกอบรมโครงการ “ปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ”

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
          วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 สนพ.ระนอง เข้าร่วมโครงการ “ปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ” โดยมีกิจกรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทำบุญ เลี้ยงพระ และรับฟังการบรรยายธรรมในหัวข้อ “ธรรมะในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น” ณ อาคารฝึกอบรม 3 ชั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง จังหวัดระนอง บรรยายธรรมโดยพระครูสิริสุวรรณาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรี จังหวัดระนอง และนายยอดเมือง ศิริประธาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง  เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว

ว้นที่ข่าว : 30/08/2562