หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.ระนอง ทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เพื่อเตรียมประเมินรับรองความรู้ความสามารถ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
   วันที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาแรงงานระนอง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับช่างไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการ ,บุคคลทั่วไป และนักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษา จำนวน 19 คน ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง สำหรับผู้ที่ทดสอบผ่านมาตรฐานฯจะได้เข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ (License)ช่างไฟฟ้า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 ต่อไป

ว้นที่ข่าว : 28/08/2562