หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.ระนอง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
  วันที่ 25 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ให้กับพนักงานบริษัท โตโยต้าระนอง ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำกัด จำนวน 11 คน ตามระบบประกันคุณภาพ โดยดำเนินการทดสอบภาคความรู้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing System) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารฝึกอบรม และทดสอบภาคความสามารถ ณ อาคารโรงฝีกงานช่างยนต์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับช่างซ่อมรถยนต์ เพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของการบริการให้กับลูกค้า

ว้นที่ข่าว : 26/08/2562