หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.ระนองเปิดฝึกอบรมแก่กลุ่มผู้สูงอายุ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
   วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขา การติดตั้งเครื่องควบคุมระบบสายน้ำอัจฉริยะผ่านระบบมือถือ เพื่อต้องการให้ผู้สูงอายุสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ และเพิ่มผลิตภาพแรงงานในภาคเกษตรกรรม ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมี นายสุรนารถ จิตต์เอื้อเฟื้อ แรงงานจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว

ว้นที่ข่าว : 16/08/2562