หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ข่าวฝึกอบรม

...
...
       วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สาขา การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2562 ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ณ ศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  โดยมี นายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว

ว้นที่ข่าว : 16/08/2562