หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.ระนองเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
           วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 สนพ.ระนอง เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6 หัวข้อเรื่อง “มาตรฐานวินัยข้าราชการต้องรู้” ผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ณ  ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง

ว้นที่ข่าว : 09/08/2562