หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข่าวฝึกอบรม

...
...

          วันที่ 3 สิงหาคม 2562 สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับพนักงานโรงแรม เดอะ กาลล่า โดยดำเนินการฝึกอบรมสาขา การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาฝึก 12 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ณ โรงแรม เดอะ กาลล่า ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง


ว้นที่ข่าว : 03/08/2562