หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข่าวฝึกอบรม

...
...

        วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก่กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สาขา การเพิ่มผลิตภาพด้วยการปรับปรุงงานและเครื่องมือในการปรับปรุงงาน ระยะเวลาฝึก 12 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง


ว้นที่ข่าว : 03/08/2562