หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.ระนอง เปิดฝึกอมรม หลักสูตรอาชีพเสริม

ข่าวฝึกอบรม

...
วันที่ 21 พ.ค. 61  สนพ.ระนอง บูรณาการร่วมกับ อบต.กะเปอร์ เปิดฝึกอบรม หลักสูตรอาชีพเสริม สาขา “สร้างมูลค่าเพิ่ม แต่งเติมสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล” จากหนังสือพิมพ์เหลือใช้ ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21 – 22 และ 24 พ.ค. 61 จำนวนผู้เข้ารับการฝึก 20 คน ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ว้นที่ข่าว : 22/05/2561