หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.ระนองเปิดฝึกอบรมแก่กลุ่มผู้สูงอายุ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขา การทำขนม ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ว้นที่ข่าว : 22/05/2561