หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.ระนองเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 สาขา การสร้างทัศนคติในการทำงานเชิงรุก เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ณ บริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ว้นที่ข่าว : 18/05/2561