หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.ระนอง ฝึกอบรมยกระดับฝีมือให้กับพนักงานสถานประกอบการ

ข่าวฝึกอบรม

...
วันที่ 15 พ.ค. 61 สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาจิตสำนึกรักองค์กร มุ่งสู่การบริการเพื่อความเป็นเลิศ ให้กับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาระนอง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 20 คน จำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15 – 17 พ.ค. 61 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับแรงงานด้านงานบริการ ณ ห้องฝึกอบรม บริษัท สยามแม็คโคร ระนอง

ว้นที่ข่าว : 15/05/2561