หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2559  นายจรัลรัตน์  สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง ชี้แจง การทดสอบมาตรฐานฯ เพื่อรองรับการรับรองความรู้ความสามาร ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 โดยฝ่ายทดสอบฯ ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป  รวมจำนวน 26 คน โดยใช้ข้อสอบภาคทฤษฎี ผ่านการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) เป็นรุ่นแรก และภาคปฏิบัติ ณ อาคารฝึกงานช่างไฟฟ้าศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง


ว้นที่ข่าว : 13/07/2559