หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

เมื่อวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2559  นายจรัลรัตน์  สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง ชี้แจง การทดสอบมาตรฐานฯ  เพื่อรองรับการรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 โดยฝ่ายทดสอบฯ ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับพนักงานของ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (TESCO Lotus สาขาระนอง)  และบุคคลทั่วไป  รวมจำนวน 22 คน ณ อาคารฝึกงานช่างไฟฟ้าศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง

 


ว้นที่ข่าว : 29/06/2559