หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 3 กุมภาพันธ์ 2563 4 กันยายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง สมัคร
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ