ขอเชิญสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับไทยแลนด์ 4.0 ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
 
ขอเชิญสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับไทยแลนด์ 4.0 ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ขอเชิญสถานประกอบการทีั่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับไทยแลนด์ 4.0 ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ประจำปี 2540"

ณ  โรงแรมแคนทารี  304 อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี

รุ่นที่ 1 วันที่  16  มกราคม 60 กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รุ่นที่ 2 วันที่  17  มกราคม 60 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

รุ่นที่ 3 วันที่  25  มกราคม 60 กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ

รุ่นที่ 4 วันที่  26  มกราคม 60 กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆและภาคท่องเที่ยวและบริการ

ไฟล์แนบ :: 60_File_อบรม พรบ 2545 -2560_06012560123902_.pdf ดาวน์โหลด