ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี จัดอบรมรณรงค์ป้องกันจำนวน 100 คน ในวันที่ 3 เมษายน 2559 และจำนวน 100 คน วันที่ 10 เมษายน 2559 เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี จัดอบรมรณรงค์ป้องกันจำนวน 100 คน ในวันที่ 3 เมษายน 2559 และจำนวน 100 คน วันที่ 10 เมษายน 2559 เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี จัดอบรมรณรงค์ป้องกันจำนวน 100 คน ในวันที่ 3 เมษายน 2559 และจำนวน 100 คน วันที่ 10 เมษายน 2559 เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน