ข่าว หน้าแรก > เว็บไซต์แนะนำ
เว็บไซต์แนะนำ
 
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
ติดต่อ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ช่องทางโซเชียล Facebook
Facebook ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี Facebook ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.)
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 88/28 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
กรมการจัดหางาน กรมการจัดหางาน, ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ศูนย์มิตรไมตรี 1694 อีเมล์: centerdoe@gmail.com
กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 , 0-2232-1462-4, 1467 Email: webmaster@mol.mail.go.th
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ